i praksis

Barnehage i praksis > Språkløftet i Bærum kommune

605 visninger

Beskrivelse

Bærum kommune er en av ni kommuner som deltar i prosjektet Språkløftet. Sentrale mål i Språkløftet er å bedre språkutvikling og sosial kompetanse hos barn i barnehage og skole. Barn som utpekte seg for oppfølging, ble fulgt i fire år, to år i barnehage og to år i skole. I hele perioden er det blitt satt fokus på språk og det er prøvd ut ulike metoder for språkstimulering i både barnehage og skole. Tiltakene er valgt ut på bakgrunn av teoretisk forståelse for hva som fremmer bedre språkutvikling og sosial kompetanse.

Belset barnehage i Bærum har valgt å legge vekt på barnelitteratur i sitt arbeid med språk. Barnehagen har et godt samarbeid med det lokale biblioteket. Dit drar barna jevnlig sammen med en pedagog. På biblioteket snakker de om bøker og låner med seg bøker tilbake til barnehagen. De låner bøker både på norsk og på barnas morsmål. I barnehagen kan foreldrene og barn også låne med seg disse bøkene hjem.

I barnehagen har de største barna på hver avdeling faste lesestunder med pedagog Anne-Lise Schie. Hun bruker tid på å aktivere barnas førforståelse før hun går i gang med å lese for dem. I tillegg benytter hun konkreter for å visualisere innholdet i boka, slik at det blir enklere for barna å forstå det de møter i teksten. Tilbake på avdelingene får barna mulighet til å snakke om boka de har lest, og kanskje også fortelle om boka på sitt morsmål.

I filmen møter vi en mor som uttrykker glede og begeistring over at barnehagen legger til rette for at de kan låne med seg bøker hjem. Det forplikter, sier hun. «Det er nesten obligatorisk. Når vi låner bøker, må vi lese for dem».