i praksis

Kunst og kultur > Portrett – collage i kunst og håndverk

364 visninger

Beskrivelse

Anne Blyset underviser i kunst og håndverk ved Selfors ungdomsskole og har arbeidet mye med collage og redesign. I denne filmen får vi se et undervisningsopplegg der elevene skal lage en collage av portretter og bli kjent med todimensjonale uttrykk. De skal lære om designprosess, komposisjon, bruk av kontraster og stilisering av motiver.

Verktøy

  • PC og fargeskriver
  • blyanter, tusjer, tegneark, saks, tapetlim, malerpensler
  • ukeblader, aviser og lerret i A3- eller A2-størrelse

 

Prosessen

Undervisningsopplegget kan gjennomføres i løpet av én skoledag eller fordelt over flere timer over et lengre tidsrom.

  1. Læreren introduserer oppgaven for elevene: å lage collage av et portrett. Det kan for eksempel være portrett av kjente eller ukjente personer eller dyr. De kan lage en egen tolkning av bildet, bearbeide det i en subjektiv retning eller etterstrebe fotografisk likhet. Elevene skal lage noe som de selv ville ha hatt på veggen eller gitt bort som gave.
  2. Læreren og elevene ser på en inspirerende PowerPoint med ulike portretter og collager. Bildene kan være laget av kjente kunstnere som Picasso og Leonardo da Vinci eller kunstnere fra ulike kulturer eller ulike tidsepoker. Læreren og elevene samtaler om designprosessen, kontraster, farger, symboler og virkemidler som er brukt i de ulike bildene.
  3. Elevene velger motivet som skal være utgangspunkt for arbeidet deres. De kan finne motivet på Internett, bruke digitale bilder de selv har tatt eller papirbilder de har hjemme. Deretter skriver de ut bildet de har valgt.
  4. Elevene tegner skisser hvor de stiliserer motivet. Først tegner de på A4-ark, og deretter overfører de motivet i riktig målestokk på A3-ark (eller samme format som lerretet). Når de er fornøyd med skissen overfører de den til lerretet.
  5. Elevene finner ut hvilke farger og omtrentlig hvilken mengde med lapper de trenger for å lage bildet. De river/klipper ut lapper fra ukeblader, aviser eller andre gjenbruksmaterialer. Hvis elevene arbeider med oppgaven over flere dager er det lurt å sortere lappene i konvolutter.
  6. Elevene limer lappene på lerretene og arbeider med design og utforming. De kan arbeide med tekstur og bruke ulike fargeflater for å få fram konturer og nyanser. De kan bruke firkantede, runde, store, små, glatte eller krøllede papirbiter for å få fram motivet. De kan også bruke lapper med bilder eller ord som symboliserer personligheten til personen på motivet.
  7. Læreren og elevene henger opp bildene i en utstilling. Deretter samtaler de om bildene, reflekterer over hvilke virkemidler og teknikker som er brukt og hva bildene uttrykker.