i praksis

Kunst og kultur > Nettbrett – komposisjon med lyd og bilde

52 visninger

Beskrivelse

Eldar Skjørten ved Eiksmarka skole har bred kompetanse i musikkfaget og i bruk av teknologisk utstyr som for eksempel nettbrett. Han og elevene bruker nettbrettet til å komponere, lære om musikkhistorie og som hjelpemiddel i instrumental gitarundervisning. I denne filmen får vi se hvordan elevene komponere musikk med enkle musikalske former og motiver til filmer de har laget om temaet høst.

Verktøy

• nettbrett (iPad)
• MorphWiz og SoundPrism – apper for å lage lyder
• Multitrack DAW – app for komponering og lydopptak
• iMovie – program for videoredigering
• hodetelefoner

 

Prosessen

I dette undervisningsforløpet er komponeringen en del av et større tverrfaglig prosjekt med norsk og musikk. Elevene har laget filmer i iMovie med rettighetsklarerte bilder fra Internett. Elevene har også fått opplæring i bruk av apper for å komponere musikk. Økten med komponering strekker seg over flere skoletimer og følger de fire første stegene i «Veslefrikk-metoden»: 1 velge tema, 2 eksperimentere, 3 lage formskisse, 4 komponere, 5 øve og 6 fremføre/opptak.

  1. Læreren introduserer oppgaven for elevene: å komponer musikk til filmene elevene har laget om temaet høst. Læreren og elevene snakker om ulike komponeringsprinsipper og hvilke elementer en komposisjon kan bestå av.
    De snakker for eksempel om at forgrunn kan bestå av motiv og drone mens bakgrunnen kan bestå av flate, effekt og ornament.
  2. Elevene får høre en komposisjon som læreren har laget, og de snakker om elementer som er brukt i komposisjonen.
  3. Elevene sitter i par og eksperimenterer med lyder på nettbrett. De bruker forskjellige apper som MorphWiz og SoundPrism til å lage lyder, og de bestemmer seg for hvilke lyder de vil bruke i komposisjonen. Elevene lager en formskisse som viser hvilken rekkefølge de ulike lydene skal ha, og hvordan de ønsker å manipulere lydene, for eksempel feide lyd inn og ut. Formskissene hjelper elevene til å få en bevissthet rundt det de gjør slik at komponeringen ikke bare blir tilfeldig trykking på skjermen.
  4. Elevene tar opp og setter sammen lydene i appen MultiTrack DAW.
  5. Elevene legger inn musikken på filmen i iMovie.
  6. Læreren og elevene ser på noen av filmene med den ferdige musikken. De samtaler om komposisjonene, hvilke elementer de hører og hvordan musikken passer til filmene.