i praksis

Barnehage i praksis > Matematikk, kunst og digitale verktøy

1,280 visninger

Beskrivelse

Matematikksenteret har utviklet et prosjekt om matematikk, kunst og digitale verktøy i samarbeid med Berg barnehage i Trondheim. Prosjektet er aktuelt i forhold til området “Antall, rom og form” i Rammeplan for barnehagen. Prosjektet består av tre deler: former og figurer, mønster og digitale verktøy.

 

Former og figurer

Barna ser på deler av figurer og gjetter på hva det kan være og hva det ikke kan være. Deretter sammenligner de forskjellige figurer og prøver å finne ut hva som er likt og ulikt ved dem. Mange barn har en misoppfatning når det gjelder geometriske former og tror for eksempel at alle trekanter er likesidete, med et hjørne vendt opp. Gjennom å se, sammenligne og snakke om ulike geometriske former kan de få et bredere og ikke så stereotypt forhold til geometriske former. Målet er at barna skal gjenkjenne egenskaper med former og figurer og kunne bruke begreper som hjørne, kante og flate.

 

Mønster

Barna skal gjennom ulike aktiviteter få kjennskap til fem viktige områder innenfor mønster: gjenkjenne, fortsette, sette navn på, forutsi og oversette et mønster. Deretter bruker barna mønsterark hvor de skal sette sammen ulike former til bestemte mønster. Kjennskap til mønster er en sentral ferdighet i matematikk og er viktige for å utvikle evnen til logisk tenkning og til å se system og sammenhenger.

Geometriske figurer og mønster har vært en inspirasjonskilde for mange kunstnere. Barna ser en digital presentasjon av matematisk kunst med utgangspunkt i mønster for å få inspirasjon til egne kunstverk.

 

Digitale verktøy

Barna bruker et dataprogram for å lage mønster av geometriske figurer som skal bli til kunstverk. Dataprogrammet har en veldig lav brukerterskel og er nærmest selvinstruerende. Barna kan lage firkanter, trekanter, sekskanter, stjerner, sirkler, buer og streker. De kan kopiere, rotere, forstørre, forminske, flytte og sette sammen de ulike figurene. Programmet gir store muligheter til lek, utforsking og eksperimentering, og barna kan lage matematisk kunst, samtidig som de lærer grunnleggende begreper i matematikk.

Digitale verktøy er et fint supplement til annet konkretiseringsutstyr og gir variasjon i aktivitetene. Når barna skal erfare, utforske og lære matematikk, er digitale verktøy nyttige og meningsfylte, forutsatt at de blir brukt på en riktig og god måte. Anerkjente forskere (Clemens, McMillen, 1996) hevder at konkretisering ikke handler om hva barna holder i hånda, men hva de opplever som meningsfylt.  Mange gode matematiske ideer og grunnleggende konsepter kan utvikles når barna lager kunst på data.

Som avslutning på prosjektet blir foreldre invitert til utstillingen i barnehagen, der barna viser fram kunstverkene de har laget.