i praksis

Kunst og kultur > Fotografi – blogg som arbeidsmetode

41 visninger

Beskrivelse

Brit Iren Hetland Haavik ved Vågen videregående skole underviser i fotodelen av programfaget Trykk og foto. Undervisningen er organisert rundt bruken av blogg. Hetland Haavik har opprettet en blogg hvor hun legger ut oppgaver og ressurser, mens elevene har egne blogger hvor de legger ut foto med korte tekster som beskriver prosessen bak bildene. Bloggene blir da et nyttig verktøy for å dele, dokumentere og reflektere rundt faget. Fordi bloggene ligger åpent på Internett og har autentiske mottakere – medelever, skolen, foreldre og andre interesserte – opplever elevene at det er ekstra motiverende å skrive på bloggen og lage faglig gode innlegg.

I denne filmen ser vi elevene arbeide med en ukesoppgave der de skal ta portretter som viser en sinnsstemning. Deretter skal de laste opp et av bildene og dokumentere arbeidsprosessen på bloggen sin.

Utstyr

  • kamera og reflektor
  • PC
  • bildebehandlingsprogram og publiseringsverktøy for å lage blogg

 

Prosessen

  1. Læren introduserer oppgaven for elevene: å ta bilder av portretter som får fram ulike sinnsstemninger. De samtaler om hvordan de kan få fram ulike sinnsstemninger når de tar bilder og hvordan de kan forsterke uttrykkene når de redigerer bildene. Læreren har lagt ut oppgaven på bloggen sin sammen med læringsressurser om bilderedigering.
  2. Elevene går ut og tar bilder av hverandre. De arbeider i grupper på 3–5 elever. Læreren er tilgjengelig for tekniske og faglige spørsmål og veileder ved behov.
  3. Tilbake i klasserommet arbeider elevene med bildene i bildebehandlingsprogram som for eksempel Photoshop. De bruker ressurser som det henvises til på lærerens blogg, drøfter med hverandre og får hjelp av læreren. Denne delen av undervisningen er verkstedpreget der elevene og læreren utforsker muligheter med bilderedigering i fellesskap.
  4. Hver elev legger ut et bilde på bloggen sin og skriver en tekst om teknikkene de brukte når de tok bildet og når de redigerte bildet. De skriver også om hva de har oppnådd med disse teknikkene. Denne refleksjonsteksten er viktig fordi elevene da bruker fagterminologi og reflekterer over det de har gjort.
  5. Læreren og elevene oppsummerer prosessen og hva de har lært i løpet av oppgaven. Etter at undervisningen er over ser læreren igjennom bloggene til alle elevene. Hun velger ut ukas foto som hun publiserer på sin egen blogg.