i praksis

Barnehage i praksis > Bukkene bruse

18 visninger

Beskrivelse

Ved Gulldalen barnehage bruker de bordteater som virkemiddel. De deler opp et eventyr i flere deler, og de første dagene forteller de bare starten.  Etter at denne delen er gjentatt flere ganger, bygger de det ut over tid. Etter noen uker er de gjennom hele eventyret.

Under fortellingen bruker de konkreter. En grønn duk utgjør gress, og så settes det på en bro med et troll under, seter og geitebukker. Barna lærer språket godt fordi ordene gjentas mange ganger og handlingen visualiseres. Det er viktig å synge og fortelle langsomt og tydelig og bruke tydelig mimikk. Det at barna sitter rundt bordet hjelper dem til å holde fokus. Etter at fortellingen er over, kan barna leke videre med konkretene og gjenfortelle eventyret selv.

Barnehagen har erfart at det ikke er nødvendig å finne på noe nytt hele tiden. Barna synes det er morsommere når de kjenner eventyret godt og de har holdt på en stund.