i praksis

Kunst og kultur

Beskrivelse

Dette er en samling filmer om undervisning i estetiske fag. Filmene viser undervisning på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole i fagene musikk, kunst og håndverk, foto og norsk, samfunnsfag og engelsk.

Målgruppen for filmene er lærere, skoleledere, lærerutdannere og studenter. Filmene skal inspirere til å se større muligheter i estetiske fag og til å tenke nytt rundt egen undervisningspraksis. Bruk filmene som utgangspunkt for fagdiskusjoner på fellesmøtet, i lærerteamet og fagseksjonen eller til selvstudium.