i praksis

Barnehage i praksis

Barnehage i praksis

Beskrivelse

Barnehage i praksis er en filmserie med tilhørende ressurser produsert av Snöball Film i samarbeid med de ulike nasjonale fagsentra. Målgruppen for filmene er førskolelærere, styrere, og andre ansatte i barnehagen, lærerutdannere og studenter. Filmene skal inspirere til å se større muligheter og tenke nytt rundt egen praksis. Filmene egner seg godt til diskusjoner på fellesmøter, på kurs, foreldremøter og i lærerutdanningen – og som selvstudium.

Utgangspunktet for filmkonseptet er gi et positivt bilde av ulik praksis i barnehager. Filmene fokuserer på ansatte i barnehagene og hvordan ansatte arbeider med barna i ulike aktiviteter. Ønsket er å vise praktisk metodikk og didaktikk på en måte som kan ha direkte overføringsverdi til egen barnehagepraksis. Alle filmene er fritt tilgjengelig for barnehager, lærerutdanning og andre interesserte.