i praksis

Om i praksis

i praksis består av filmserier med gode aktiviter og undervisningseksempler fra barnehage, grunnskole og videregående skole. Både elevaktiviteter og lærerens didaktiske refleksjoner kommer tydelig fram i filmene. Målgruppen for filmene er barnehageansatte, lærere, skoleledere, lærerutdannere og lærerstudenter. Filmene skal inspirere til å se større muligheter i faget og tenke nytt rundt egen praksis. Bruk filmene som utgangspunkt for fagdiskusjonar på fellesmøtet, i lærerteamet og fagseksjonen eller til selvstudium.

Filmene er laget i samarbeid med Matematikksenteret, Naturfagsenteret, Fremmedspråksenteret, Nynorsksenteret, Skrivesenteret, Lesesenteret, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Kunst og kultursenteret og Foreldreutvalget for grunnopplæringa (FUG).

 

Nyhetsbrev

Registrer e-postadressen din og få tilsendt nyhetsbrev fra Kunnskapsfilm. Vi sender ut nyhetsbrev en gang i måneden og gir informasjon om nye filmer som har kommet eller filmer vi er i gang med å produsere.

 

Kontakt oss

Nettstedet er under kontinuerlig utvikling, og vi tar gjerne imot innspill fra dere som bruker nettstedet. Dersom du har forslag og idéer til filmer eller annet innhold, er vi taknemlige for å få dette tilsendt på epost.