i praksis

Velkommen til i praksis

Bli med inn i barnehagen og klasserommet og få inspirasjon til å tenke nytt rundt egen praksis.

Her kan du finne filmserier med gode aktiviter og undervisningseksempler fra barnehage, grunnskole og videregående skole. Både elevaktiviteter og lærerens didaktiske refleksjoner kommer tydelig fram i filmene. Filmene er laget for barnehageansatte, lærere, skoleledere, lærerutdannere og lærerstudenter.


Skoleipraksis.no er lagt ned fordi filmene hadde et utdatert filmformat. I stedet har vi opprettet ipraksis.kunnskapsfilm.no som er et mer dynamisk nettsted og hvor vi bruker vimeo som filmavspiller.

Vi har ennå ikke flyttet alle filmseriene fra skoleipraksis.no inn på denne siden, pga manglende finansiering. Vi inviterer derfor til dugnad. Savner du en film fra skoleipraksis.no, kan vi legge den ut her for kr 1500 eks mva, slik at alle kan ha glede av den. Ta kontakt med Wenche Erlien på wenche@snoball.no eller mobil 952 20 982.

Filmer for barnehage ligger foreløpig på barnehageipraksis.no.